Bestuur

Collega’s van Bestuur 

 

Twee collega’s van bestuur vormen samen een collegiaal College van Bestuur. Als collega’s van bestuur zijn wij het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving; wij voeren de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Voor ons betekent dat vooral het expliciet maken en houden van ‘de bedoeling’ van de stichting, betekenis geven aan de maatschappelijke opdracht van de stichting. Passend bij onze missie doen we dat samen. Enerzijds in nauwe afstemming met onze directeuren (en vanzelfsprekend daarmee met onze scholen), anderzijds in afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Collega's van bestuur

 

 

 Sandra Beuving (links) en

 Edith van Montfort

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren