Medezeggenschapsraad

Onze school heeft – zoals de wet voorschrijft – een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een overlegorgaan tussen teamleden/ouders aan de ene kant en de schoolleiding aan de andere kant. Tevens zijn wij vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SAAM*. Via de medezeggenschapsraad kunt u als ouder, leerling of medewerker invloed uitoefenen op het beleid van de school. U kunt bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan of over eventuele fusieplannen van een onderwijsinstelling.

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. De MR heeft adviesrecht en/of instemmingsrecht over onderwerpen die met de beleidsontwikkeling van de school te maken hebben. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor een of meerdere plaatsen in de MR. Deze verkiezingen zijn schriftelijk. 

 

In principe zijn alle MR-vergaderingen openbaar; als u aanwezig wilt zijn bij een vergadering kunt u dat door middel van een bericht via Social Schools bij de MR kenbaar maken. De agenda wordt in de week voorafgaand aan de vergadering geplaatst in de MR map die u kunt vinden onder het tabblad Documenten op Social Schools. Na de vergadering krijgt u een bericht via Social Schools met een samenvatting van de belangrijkste punten die besproken zijn en kunt u de notulen vinden in Social Schools in de MR map onder het tabblad Documenten.

 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de MR leden door een bericht te sturen via Social Schools.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren