Ouders

Ouders die zich met regelmaat inzetten voor kind en school, zijn niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Samen met u willen we het onderwijs en de activiteiten op school goed laten verlopen. Als u hulp biedt op school helpt u mee aan het vormen van een onmisbare basis voor het geven van goed onderwijs. En uit ervaring kunnen wij zeggen dat kinderen het fijn vinden, als ook hùn ouders meedoen of meehelpen met een activiteit op school.

 
Eerste Stroming
Aan het begin van het schooljaar wordt door de leerkracht een oproep gedaan voor groepsouders voor het komende schooljaar (u bent als groepsouder dus slechts één jaar “in functie”). U ontvangt van de leerkracht informatie over wat er van u als groepsouder wordt verwacht. Uiteraard spreekt de leerkracht samen met u de concrete invulling door.

 

Het takenpakket van de groepsouders bestaat onder andere uit: versiering van de klas (i.o.m. de leerkracht), organisatie rondom de verjaardag van de leerkracht en ondersteuning bij (speciale) activiteiten in de klas zoals bijvoorbeeld de handenarbeidles, Kerstviering en Sinterklaas. Daarnaast zijn er nog een aantal groepspecifieke taken; deze zal de leerkracht samen met u doorspreken.

 

Tweede Stroming

Binnen de Tweede Stroming werken we met thuisgroepsouders. Activiteiten worden bij alle ouders van de desbetreffende unit aangekondigd en iedereen heeft de gelegenheid om zich op te geven voor de gevraagde ouderhulp. Deze ouders verzorgen in overleg met de coaches verschillende activiteiten waardoor we het onderwijs en de activiteiten nog aantrekkelijker kunnen maken. Ook is er binnen de Tweede Stroming een klankbordgroep waarvoor u zich kunt aanmelden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren