Oudercommissie

Onze school heeft een oudercommissie; een groep enthousiaste ouders die, in goed overleg met school, allerlei activiteiten voor de kinderen organiseert en uitvoert.

 

Acht keer per jaar is er een vergadering binnen de oudercommissie om alle activiteiten door te spreken en te evalueren. De oudercommissie is onder meer medeverantwoordelijk voor de organisatie van de volgende taken/activiteiten: Sinterklaas, Kerstviering, sportdag, schoolreis, Carnaval, Pasen, begeleiden van de schoolfotograaf en zorgt voor een afscheidspresentje voor de schoolverlaters.

 

Door de ouderbijdrage is de oudervereniging in staat om deze activiteiten (beter) vorm te geven. Lid van de oudervereniging zijn alle ouders en leerlingen, die de jaarlijkse contributie hebben betaald. De betaling van de (vrijwillige) contributie geschiedt door middel van iDeal. Via Schoudercom wordt u uitgenodigd deze te betalen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de oudervereniging financiële verantwoording afgelegd.

 

Leden

De oudercommissie is altijd op zoek naar nieuwe leden! Mocht u interesse hebben om lid te worden (of graag eerst meer informatie willen) dan kunt u een bericht naar de ouderraad sturen via SchouderCom. Ook voor vragen over de verschillende activiteiten die de oudervereniging organiseert kunt u hier terecht. 

 

Leerlingen met een allergie

Tijdens vieringen krijgen kinderen vaak een traktatie van de oudercommissie; er wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met verantwoorde/gezonde voeding. Het kan voorkomen dat uw kind deze traktatie vanwege een allergie niet mag hebben. In dat geval kunt u per schooljaar € 5,- vergoeding via de oudervereniging aanvragen om de gemaakte kosten van een vervangende traktatie te dekken. Dit geldt niet voor verjaardagen van (thuis)groepgenootjes. 

 

Schoolreis

De oudercommissie is jaarlijks betrokken bij de organisatie van een schoolreis voor alle leerlingen. Aan de deelname van een schoolreis zijn natuurlijk kosten verbonden. Die kosten worden volledig gedekt door de jaarlijkse ouderbijdrage. Omdat de kostenpost voor de schoolreis in verhouding tot de andere activiteiten heel groot is, kunnen alleen kinderen waarvoor deze bijdrage betaald is mee met de schoolreis, de overige kinderen wordt een alternatief lesprogramma aangeboden. Natuurlijk vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen meekunnen. Mocht betaling van de ouderbijdrage dan ook voor u een (financieel) probleem opleveren, neem dan contact op met de schoolleiding zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Kijkt u ook in het menu-item 'Meedoen is belangrijk'.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren